رویداد سخن با هدف به اشتراک گذاری دانش و نگرش های نوآورانه در کسب و کارها با حضور خبرگان، مشاوران و افراد فعال در کسب و کارهای مختلف بصورت ماهیانه با برنامه ریزی معاونت نوآوری و توسعه زیست بوم دیجیتال شرکت فناپ برگزار می شود. در این رویدادها سعی می شود با ارائه ایده های خلاقانه و نوآورانه فرصت بهبود و موفقیت در کسب و کارها را ایجاد کند.

از محورهای ارائه شده در این سلسله رویدادها می توان به اقتصاد نوآوری، نوآوری در صنعت بانکداری، نوآوری در آموزش و دانشگاه نسل جدید، نوآوری در شهرهای هوشمند، نوآوری باز در کسب و کارها، آزمایشگاه زنده نوآوری در صنعت، ایده پردازی در توسعه محصول و کسب و کار، زیست بوم نوآوری، صنعت 5، خلاقیقت و نوآوری در کسب و کار، مالکیت فکری نوآوری اشاره کرد.

این رویداد هیچگونه محدودیتی در شرکت مخاطبان نداشته و تمامی افراد علاقه مند به حوزه نوآوری می توانند با ثبت نام در این دوره شرکت نمایند.


اولین رویداد سخن

سه شنبه 23 اسفند ماه 1401

8:30- 12:30

محورها:

پارادایم تخریب خلاق: دکتر سید ایمان میر عمادی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)

دیپلماسی تکنولوژی: روزبه فرقانی (کارشناس مسئول معاونت نوآوری و توسعه زیست بوم دیجیتال شرکت فناپ)

مدل های کسب و کار جهانی: دکتر عادل حاتمی (هیئت علمی دانشگاه هاردرسفیلد انگلستان)

داستان نوآوری، پاباکس: فرهاد سارانی (راهبر کسب و کار پادباکس)