استقرار گسترده ترین راهکار جامع بومی سازمانی در صنعت فولاد

Article writen by:مرکز تحقیقات فناپ

یکی از دغدغه‌های همیشگی مدیران، کاهش بهای تمام شده و استفاده بهینه از صنایع موجود می باشد. موضوعی که در قالب بهره‌‌مندی از فناوری نظیر راهکار جامع سازمانی قابل انجام است. با وجود اهمیت گام های مرتبط با تحلیل و توسعه در تحقق چنین راهکاری، در واقع، چالش ها هنگامی آغاز می شوند که نوبت به استقرار فرآیندهای گوناگون کسب و کار در سازمان هدف می رسد. مرحله ای که عبور از آن بدون بکارگیری متدولوژی هدفمند و کارا، بقای پروژه را با تهدید جدی روبه رو می نماید.
مرکز مطالعات و تحقیقات فناپ در ماهنامه تخصصی پردازش، به شرح کلیات متدلوژی بکار گرفته شده در استقرار گسترده‌ترین راهکار جامع بومی سازمانی در صنعت فولاد می پردازد. این مقاله را می توانید بصورت کامل از لینک زیر دریافت نمایید.

صنعت فولاد